Retourinformatie

Uiteraard kunt u een product retour sturen. U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen geretourneerd worden mits deze in oorspronkelijke en onbeschadigde staat door ons wordt ontvangen, en u dat vooraf kenbaar heeft gemaakt via ons contactformulier. U kunt ook gebruik maken van het herroepingsformulier. Voor de duidelijkheid. U draagt dus de kosten van het terugzenden van het product.

Let op! Alle beits speciaal op kleur gemaakt kan niet geruild worden (omdat alle kleuren speciaal aangekleurd worden).

Hout Coatings vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Hout Coatings gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Beschadigd

Hebt u de bestelling beschadigd ontvangen? Bijvoorbeeld omdat het bij de verzending schade heeft opgelopen, neem dan contact met ons. Wordt uw bestelling door de koerier al beschadigd aangeboden, dan dient u deze niet te accepteren. Ook in zo'n geval vragen wij u direct contact met ons op te nemen via email of contactformulier.