Remmers Tuinhuisbeits Color

Remmers Tuinhuisbeits Color is zeer geschikt op alle houten ondergronden binnen en buiten. Deze extreem weerbestendige verf kan nooit afbladderen en gaat vele jaren mee. Ook is de Tuinhuisbeits geschikt voor zinken dakgoten en andere materialen en is in vele kleuren verkrijgbaar. Bovendien zijn alle standaard kleuren zijn onderling te mengen. Remmers Tuinhuisbeits Color heeft het Duitse ‘blauwe engel’ symbool gekregen op basis van de samenstelling die de gezondheid niet schaadt. 

Productvoordelen en eigenschappen van Remmers Tuinhuisbeits Color  

 • Extreem weersbestendig.
 • Slagregen vast.
 • Goed dekkend.
 • Watergedragen.
 • Elastisch.
 • Ademend.
 • Snelle droging.
 • Milde geur.
 • Zijdemat.
 • Eenvoudige verwerking.

Toepassing van Remmers Tuinhuisbeits Color  

 • Gevelbetimmering.
 • Oude draagkrachtige verflagen.
 • Ramen.
 • Kozijnen.
 • Hekwerk.
 • Rabatdelen.
 • Tuinhuisjes.
 • Schuttingen.
 • Hekwerk.
 • Buitenverblijven.
 • Chalets.
 • Carports.
 • Dak overstekken.
 • Boeidelen.
 • Metselwerk
 • Stuclagen.
 • Zink / verzinkt staal.

Technische gegevens

 • Volumieke massa: ca. 1,2 gr/cm3 bij 20°C
 • Viscositeit: 2000 Mpas.
 • Bindmiddel: Acrylaatdispersie.
 • VOS-gehalte: 35 gr./ltr.
 • Verdunning: Gebruiksklaar. 
 • Geur: Mild, na droging reukloos.  
 • Pigmentering: lichtechte, UV bestendige pigmenten
 • Glansgraad: Zijdemat.
 • Verpakking: blikken 0,75, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 20 ltr 
 • Verbruik: ca. 100 ml/m2 per laag.
 • Reiniging gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. 
 • Droogtijd: Hanteerbaar: ca. 2 uur. Schuurbaar: 4 uur. Overschilderbaar: 24 uur.   Praktijkgegevens bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden. Verwerkingstemperatuur: +5 - +25°C
 • Opslag: In de goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren. Droog, koel, tegen zonlicht en vorst beschermd in goed geventileerde ruimtes opslaan. In de ruimte waar het product wordt opgeslagen, mag niet gerookt worden.
 • Houdbaarheid: 24 maanden.
 • Voor gebruik altijd het technisch datasheet raadplegen.

 

Verbruik Remmers Tuinhuisbeits Color

 • Het gemiddelde verbruik is 100ml/m2 per laag. 

Remmers Tuinhuisbeits Color is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. Bij sterk zuigende ondergronden moet de eerste laag met 10% worden verdund. 

Kleuren Remmers Tuinhuisbeits Color

 • Remmers Tuinhuisbeits Color Kleurenkaart
 • 3600 wit
 • 3601 lichtgrijs
 • 3602 donkergrijs
 • 3603 koningsblauw (niet in 5 liter verpakking)
 • 3604 friezenblauw   (niet in 10 liter verpakking)
 • 3605 mosgroen*
 • 3606 flessengroen
 • 3607 noten*
 • 3608 tabaksbruin
 • 3610 roodbruin
 • 3611 Zweeds rood
 • 3612 maisgeel
 • 3614 goudgeel
 • 3615 zwart
 • 3616 licht ivoor
 • 3619 Speciale kleuren (alle RAL en NCS kleuren) 

* RAL kleuren. Meer weten over Remmers Kleuren? - Klik hier

Mogelijke systeemproducten

 • Isoleergrondering (3440)
 • Houtbeschermingsgrondering (2046)
 • Allgrund (5420)

 

Verwerkingsinstructies van Remmers Tuinhuisbeits Color  

Voorbereiding

Hout voor buiten dat tegen rot en blauwschimmel beschermd moet worden, kan worden voorbehandeld met Remmers Houtbeschermingsgrondering. Hout binnen kan zonder grondering worden behandeld. Om het doorbloeden van houtinhoudstoffen te voorkomen met name bij wit of lichte kleuren, het hout eerst voorzien van  twee lagen Remmers Isoleergrondering. Tuinhuisbeits Color kan hierna als voorlak (eventueel met 10% water verdund) en als Tuinhuisbeits Color worden gebruikt.

Oude verweerde houten ondergronden moeten goed schoongemaakt worden en oude, losse, slecht hechtende lagen verwijderd. Sterk verweerde houtoppervlakken goed schuren tot een draagkrachtige laag is verkregen. Het houtoppervlak moet schoon, droog zijn. en geschuurd zijn. Hout buiten gronden met Remmers Houtbeschermingsgrondering om aantasting door houtrot en blauwzwam te voorkomen. Remmers Tuinhuisbeits Color kan hierna als voor- en Tuinhuisbeits Color worden gebruikt. 

Bij renovatieonderhoud over dispersielakken moeten oude, intacte verflagen schoon en stofvrij gemaakt worden. Vervolgens twee lagen Tuinhuisbeits Color onverdund aanbrengen. 

Aanbrengen over beits

Over transparante beitsen en lazuren kunnen twee lagen onverdunde Tuinhuisbeits Color worden aangebracht nadat er schoongemaakt, geschuurd en het geheel stofvrij gemaakt is. Bij het toepassen van Remmers Tuinhuisbeits Color in wit of lichte kleuren vooraf twee lagen Remmers isoleer grondering aanbrengen om er zeker van te zijn. dat de houytinhoudstoffen geen verkleuringen veroorzaken. 

Voor lakverven moeten slecht hechtende, oude laklagen worden verwijderd. Het oppervlak moet volledig ontdaan zijn van vet, stof en vuil. Gladde oppervlakken schuren en vervolgens twee lagen Remmers Tuinhuisbeits Color aanbrengen. 

Aanbrengen over oude carbolineum verf

Oude, verweerde carbolineum lagen alleen met donkere kleuren overschilderen. Vooraf een proef opzetten en vervolgens twee lagen Tuinhuisbeits Color onverdund aanbrengen.

Zink, en andere metalen

Zinken dakgoten en verzinkt plaatmateriaal moet schoon, olie- en vetvrij zijn. Vervolgens twee lagen onverdunde Tuinhuisbeits Color aanbrengen.

Minerale ondergronden

Minerale ondergronden (zoals bijv. zicht- en gasbeton) moeten ontdaan zijn van losse en slecht hechtende delen. Stof, vuil en ontkistingsolie goed schoonmaken. Vervolgens een à twee lagen Remmers Diepgrondering aanbrengen, daarna een laag Tuinhuisbeits Color verdund met 30% water. Als eindlaag een à twee lagen onverdunde Tuinhuisbeits Color aanbrengen. 

Oude houtvezelcementplaten moeten ontdaan zijn van vuil, alg- en mosaangroei met Remmers Algenverwijderaar. De ondergrond moet droog zijn. Een of twee lagen Remmers Diepgrondering aanbrengen en vervolgens twee lagen Tuinhuisbeits Color. 

Bij verwerking voor goede ventilatie en ontluchting zorgdragen om een goede droging* te verkrijgen.

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden. 

 

Veiligheidsvoorschriften van Remmers Tuinhuisbeits Color  

Remmers Tuinhuisbeits Color alleen gebruiken daar waar het voor toegelaten is en verwerk altijd conform de voorschriften.

 • Ter voorkoming van risico’s voor mens en milieu de voorschriften in acht nemen! 
 • Ieder onnodig contact met het product vermijden.
 • Tijdens de verwerking niet eten, drinken of roken.
 • Alle beschikbare deuren en ramen open houden voor tenminste 5 uur.
 • Beschermende kleding/handschoenen dragen.
 • Niet te behandelen oppervlakken afschermen. 
 • Ogen tegen spetters beschermen.
 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Spetters op omliggende oppervlakte direct met veel water verwijderen.
 • Na werkonderbreking en beëindiging de handen wassen.
 • Niet verwerken op hout wat in contact komt met levensmiddelen of diervoeder.
 • Oogbescherming dragen.
 • Niet in het riool lozen. Afval afvoeren volgens plaatselijke verordening. 
 • Niet in het milieu lozen.
 • Niet in de nabijheid van oppervlakte water gebruiken.
 • Ter bescherming van bodemorganismen de bodem afdekken.
 • Opslaan op vloeistof dichte vloer ter voorkoming van weglekken restanten in de bodem.

 

Eerste hulp maatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.


NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft een arts raadplegen. Herhaaldelijke blootstelling kan tot een droge of gebarsten huid leiden. 

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor verdere voorschriften: zie het technisch datasheet Remmers Tuinhuisbeits Color. Het Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.