Jotun Demidekk Ultimate Hellmat is de extra matte variant van de Demidekk Ultimate. Zowel toepasbaar op hout als op steenachtige ondergronden en is uitermate geschikt voor toepassing op houtrijke gevelelementen zoals bijvoorbeeld dakgootconstructies