• PRODUCTEN

.

Jotun Trebitt - De Binnen en BuitenbeitsHOME >> PRODUCT >> JOTUN HOUTVERF >> JOTUN TREBITT - DE BINNEN EN BUITENBEITS

Productomschrijving Jotun Trebitt, de binnen en buitenbeits.


Jotun Trebitt is een halfthixotrope, transparante impregnering/ houtstabilisator voor buiten gebaseerd op alkydhars, talolie en Chinese houtolie. De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. Jotun Trebitt kan toegepast worden. Op nieuw, voorheen gebeitst of geïmpregneerd hout en is uitstekend geschikt voor poreuze, ‘hongerige’ ondergronden of verweerde oppervlakken. Jotun Trebitt kan tevens toegepast worden als complete beitssysteem.


Productvoordelen Jotun Trebitt, de binnen en buitenbeits.
 • Jotun Trebitt is door zijn samenstelling en hoge vaste stofgehalte zeer waterafstotend;
 • Jotun Trebitt heeft uitstekende kwaliteiten om te impregneren en geeft poreuze oppervlakken hierdoor een effectieve    bescherming tegen houtrot, schimmels en zwam;
 • Jotun Trebitt is leverbaar in vele kleuren.


Technische Gegevens Jotun Trebitt, de binnen en buitenbeits.
 • Type: Transparante impregnering/houtstabilisator voor buiten
 • Kleur: Jotun Trebitt is leverbaar in vele kleuren via het Jotun   Multicolor mengsysteem. Jotun Trebitt kleurloos is niet geschikt voor buiten.
 • Glansgraad: Zijdeglans (afhankelijk van de ondergrond)
 • Verpakking: Kleuren in 1, 3 en 10L Kleurloos C-base in 0.9, 2.7 en 9 liter en basis geel
 • Viscositeit: 40 cP (methode ISO 2884-1974)
 • Soortelijk gewicht: 0,87 - 0,92
 • Vaste stofgehalte in volume: 40%
 • Vaste stofgehalte in gewicht: 46%
 • Vlampunt: > 62°C
 • Aanbevolen droge laagdikte: Circa 35 micron per laag
 • Aanbevolen natte laagdikte: Circa 90 micron per laag
 • Verbruik: 6 - 9 m2 (afhankelijk van de ondergrond)
 • Verwerkingsgereedschap:  Kwast, roller of verfspuit
 • Verdunning:  Terpentine
 • Houtvochtigheid bij verwerking Maximaal 18%
 • Verwerkingstemperatuur: Jotun Trebitt kan bij alle temperaturen verwerkt worden
 • Opslag: Niet vorstgevoelig


Gebruiksaanwijzing Jotun Trebitt, de binnen en buitenbeits.Voorbehandeling
 • Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn;
 • Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door wassen. Hierna het geheel schuren;
 • Eventuele schimmels, alg en mos afwassen met een afdoende middel. Hierna ruim naspoelen met water
 • en laten drogen;
 • Wanneer het oppervlak is aangetast, dient dit hersteld te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Bij transparante verflagen die sterk aangetast zijn, wordt aanbevolen deze te verwijderen door middel van afbranden/ föhnen of afbijten;
 • Overmatige hars vooraf verwijderen;
 • Oppervlaktehars hoeft niet geïsoleerd te worden. De aanwezigheid van hars in bepaalde houtsoorten is een natuurlijke proces en is nagenoeg niet te bestrijden. Jotun Trebitt heeft het voordeel dat het de hars de gelegenheid geeft uit te zweten zonder dat de film wordt aangetast;
 • Voorheen gebeitste ondergronden dienen wel vrij te zijn van uitzwetend hars, losse beitsdeeltjes, aangetaste of verweerde vulmiddelen;
 • Nieuw timmerwerk dat meer dan zes weken onbehandeld aan de buitenlucht is blootgesteld geweest, dient grondig gereinigd te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Ditzelfde geldt voor timmerwerk waarvan de oude beschermende laag slecht of verweerd is;
 • Zonodig scheuren en gaten repareren met een geode acrylaat- of polyurethaankit. NOOIT SILICONENKIT
 • Waar nodig de houtwerken vooraf conserveren volgens de geldende KOMO normen;
 • Indien men Jotun Trebitt als compleet beitssysteem wil toepassen, vooraf Jotun Visir EU gebruiken


Afwerking
 • Nadat bovengenoemde voorbehandeling is uitgevoerd één laag Jotun Trebitt aanbrengen op nieuwe, kale en geïmpregneerde houtwerken. Kops hout één of twee maal extra behandelen;
 • Bij kwasten, harsrijk timmerwerk, zeer sterk zuigende en verweerde houtwerken vooraf twee lagen Jotun Trebitt toepassen;
 • Houtsoorten welke kunnen ‘uitbloeden’, isoleren met twee lagen Jotun Trebitt;
 • Jotun Trebitt kan hierna worden afgewerkt met Jotun Oxan Wood, Jotun Demidekk Optimal
 • Indien men Jotun Trebitt als een compleet beitssysteem wil toepassen, dient men na de voorbehandeling twee lagen aan te brengen;
 • De binnenzijde van buitenhoutwerken, ramen, kozijnen en deuren afwerken met één of twee lagen van een afsluitend systeem.


Onderhoud Gegevens


Indien Jotun Trebitt als compleet beitssysteem wordt toegepast
 • Het oppervlak behandelen zoals omschreven bij de voorbehandeling;
 • Hierna één of twee lagen Jotun Trebitt aanbrengen;
 • Het verdient aanbeveling het oppervlak éénmaal per jaar te wassen met een combinatie van Pingo Cleaner met water


Additionele Gegevens Jotun Trebitt, de binnen en buitenbeits.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen;
 • Jotun Trebitt is ontvlambaar;
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.

Behulpzame Artikelen m.b.t. Jotun Trebitt, de binnen en buitenbeits.Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Daarom mag hout nooit langer dan circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.
Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf. Onze producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom zult u begrijpen dat de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid is. Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, beschikbaar via elke pagina op onze website


Verkoop en Houtverf Advies voor het Hout Verven en Beitsen. Houtverf Dealer o.a. Jotun Oxan, Jotun Benar en Jotun Demidekk
HoutCoatings.nl, Atlas Complex, Africa Building, Hoogoorddreef 9, 1101 BA, Amsterdam, Nederland, Copyright 2017
BTW # NL 821759255 B 01 - Kvk # 30189843
houtcoatings.nl on Facebook houtcoatings.nl on Google+ houtcoatings.nl on Pinterest houtcoatings.nl on YouTube